โบสถ์แม่พระไปกระทรวงแรงงาน+สำนักงานเขตดินแดง

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จะไปกระทรวงแรงงานกับสำนักงานเขตค่ะ ถ้าขึ้นรถเมล์จากป้ายโบสถ์แม่พระฯ มีรถเมล์สายไหนผ่านบ้าง และต้องขึ้นฝั่งไหนค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขึ้นรถโดยสารประจำทางสาย 168 หรือ171 ลงแยกดินแดงแล้วข้ามฝั่ง แล้วต่อรถรับจ้าง ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ