โบก ไม่จอด จอดที่ป้าย ไม่เปิดประตู

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เวลา 20.35 ระหว่างรอรถที่ป้ายรถเมล์ เพชรเกษม77ขาออก ได้โบกรถเมล์สาย80 ยูโรทะเบียน13-1568 รถขับมาชิดซ้ายจนถึงป้าย เเต่ไม่เปิดประตู ยกมือค้างไว้ เเต่คนขับรถ น่าจะไม่มองกระจกเลย จึงไม่เห็น *การบริการที่เป็นเลิศ ถ้ามองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆ บริการที่ดีก็ไม่เกิดขึ้น *