โบกไม่จอด 515

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันที่28/04/2561 เวลาประมาณ17.00 เข้าใจว่าไม่มีผู้โดยสารกดลงป้ายที่ดิฉันรอรถอยู่ค่ะ แต่ไม่ควรขับเร็วและไม่จอดรับผู้โดยสารแบบนั้นนะคะ เพราะคุณให่บริการขนส่งผู้โดยสารแต่ไม่จอดรับผู้โดยสารได้อย่างไรทั้งๆที่ผู้โดยสารยืนรออยู่ในป้าย และใช้เวลารอแต่ละคันนานพอสมควรนะคะ แต่ขอชื่นชมในฐานะที่ใช้บริการสายนี้เป็นประจำที่พนักงานเก็บค่าโดยสารผู้ชาย(ไม่ทราบชื่อ) ให้บริการดีมากๆอย่างทั่วถึงด้วยความกระตือรือร้นค่ะ ขอให้ปรับปรุงสิ่งที่ไม่ควรเกิดและพัฒนาสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดีขึนต่อไปค่ะ:)

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย ปอ.515 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ