โบกไม่จอดไม่ขับเลน1

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถที่จะขึ้นคือ82 คันที่2 คันแรกคือ21 แต่82แทนที่จะต่อแถวคันแรกแต่กลับเบี่ยงออกและขับประกบข้างเหมือนไม่ต้อ ทะเบียน16-5828 รถ82ส้ม

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว ได้แจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ เรียกพนักงานมาอบรมกำชับว่ากล่าวตักเตือน ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด จอดรับ-ส่งผู้โดยสารตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้ง เมื่อมีผู้ใช้บริการ และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ หากได้รับการร้องเรียนกรณีเช่นนี้อีก องค์การจะสอบสวนและลงโทษสถานหนักต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ ขสมก.