โบกแล้วไม่จอด

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ปรับอากาศ สาย 205 ป้ายน้ำเงิน กรมศุลกากร - เดอะมอลล์ท่าพระ เลขข้างรถ 4-4002 วันที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 20.20 น. โบกแล้วรถไม่จอด ที่ป้ายเดอะมอลล์ท่าพระ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่งผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ