โบกแล้วไม่จอด

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เวลาประมาณ 23:47 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 รถเมล์ สาย 505 ปลายทางปากเกร็ด โบกไม่ต่ำกว่า 100 เมตร แต่ไม่ยอมจอดรับที่ป้าย รถไฟฟ้าสายสีม่วงสถานี กระทรวงสาธารณสุข ถ้ารถไม่เสีย รบกวนทำโทษ พนักงานขับรถ ตามระเบียบ ขสมก. ด้วยครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ