โบกแล้วไม่จอด แย่มาก รออีกคันนาน ทำให้เสียเวลา

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถทะเบียน11-9234 8-50301 ไม่จอดรับผู้โดยสาร คันต่อไปรอนานมากอบรมคนขับรถด่วนเสียเวลามาก

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ