โบกแล้วไม่จอด ...รถเมล์สาย137

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เวลา 7:05 น. วันที่20 กรกฎาคม ...รถเมล์สาย137 ขาเข้า ป้ายหน้าshowroom carmax โบกแล้วไม่จอดให้ขึ้น ตอนขับผ่านไปคนไม่แน่นรถนะคะ ...แต่ทำไมไม่จอดคะ?

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ