โบกแล้วไม่จอดรับ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถสาย 12-5871 เสริทท่าพระ โบกยืนมืดสุดแขน ไม่จอดรับ คือยืนรอทีมันรอนานนะ รับหน้อยเถอะ ถ้าไม่อยากบริการหยุดทำเถอะ