โบกแล้วไม่จอดรับ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์สาย 526 หมายเลข 11-9281 2-80088 โบกแล้วไม่จอดรับ แถมส่ายหัวอีก ขับแบบนี้ไม่สนใจผู้โดยสาร ก็กลับไปขับรถเล่นที่บ้านเถอะ คนขับเป็นผู้หญิง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว องค์การตระหนักดีว่าพนักงานประจำรถมีหน้าที่ให้บริการ ที่ดีแก่ประชาชน มีกฎระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งพนักงานทุกคนต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และมีบทลงโทษกับพนักงานที่กระทำผิด อย่างไรก็ตาม ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ กำชับเข้มงวดพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบเคร่งครัด จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทาง เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและพึงพอใจในการใช้บริการต่อไปหากได้รับการร้องเรียนในกรณีนี้อีก องค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ