โบกแล้วรถเมย์ไม่จอด

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เนื่องจากรถเมย์ สาย556 มีจำนวนน้อย อันนี้ข้าพเจ้าเข้าใจ แต่เช้าวันหนึ่งที่รอรถเมย์ สาย556ก็มา ข้าพเจ้าจึงโบกรถเพื่อขึ้นแต่รถเมย์สายดังกล่าวขับอยู่เลนสามจึงทำให้ไม่สามารถจอดได้ หรือไม่ก้ไม่ได้คิดจะจอดป้ายนี้อยู่แล้ว ป้ายตรงคอนโดลุมพินีเพลส ปิ่นเกล้ามักจะโดนเมินประจำ และรถเมย์สายนี้เป็นรถเมย์(แอร์)คันเดียวที่นั่งยาวถึงศาลายาได้ ผล.นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ไม่จอด

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเหตุการณ์ดังกล่าว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา รถมุ่งไปไหน เบอร์ข้างรถ หรือหมายเลขทะเบียนรถจะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ