โบกแล้วยังไม่ยอมจอด 114 หน้าโลตัสบางเขน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รู้ไหมว่าคนอื่นเค้ารีบไปทำงาน มักง่ายชิบหาย ณ เวลานี้รถคันนั้นวิ่งอยู่ประมาณป้ายศรีปทุม

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานสาย 114 มาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป