โบกแต่ไม่จอด สาย 555

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถสาย 555 ดูจาก viabus หมายเลขรถ 12-9788 1-45008 ป้ายหอการค้า ผมออกไปยืนโบกแต่รถไม่จอดขับเร็วมาก ยังไงก็ช่วยบอกคนขับรถด้วย แล้วกว่าจะมาแต่ละคันก็นาน

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ