โบกเเล้วไม่จอดที่ป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
สาย 64 โบกเเล้วก้ไม่จอด เค้าก้เห็น ทั้งๆที่มันเป็นป้ายจอดค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)