โบกเรียกแล้วไม่จอด

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันนี้รอรถเมล์519ที่ป้ายรถเมล์ รอรอรถนานมากพอเข้าใจ แต่นี่โบกแล้วไม่จอด คือโบกตั้งแต่ไกลๆ จนรถมาไกล้ ครขันเห็นแต่ก็ไม่จอด บริการแบบนี้ก็ได้หรอคะ เลือกรับหรือว่าอะไร? แย่มากคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ