โบกเรียกรถไม่จอด ถ้าขึ้น1 คนไม่จอด

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 134 ช่วงเช้า ของวันที่ 31/07/2561มองทะเบียนรถไม่ทันเพราะขับเร็วมาก คนขับ ผู้ชาย โบกกี่ครั้งไม่ค่อยจะจอดถ้าเห็นโบกแค่คนเดียวจะขับเลยไปทำให้เสียเวลาในการไปทำงานทำให้ไปทำงานสายเป็นประจำเพราะเป็นสายเดียวที่ไปถึงที่ทำงาน เคยได้นั่งอยู่เนื่องจากมีผู้โดยสารลงจากป้ายพอดี ขับรถเร็ว ไม่มีชะลอ บีบแตรไปทั่ว พฤติกรรมแบบนี้อาจทำให้เกิดความอุบัติเหตุได้

เรียนท่านผู้ร้อง ขสมก. เรียนท่านผู้ร้อง ขสมก. ได้รับทราบข้อร้องเรียนของท่านแล้ว เบื้องต้นได้แจ้งไปยังผู้เกี่ยวข้องให้กำชับย้ำเตือนพนักงานประจำสาย 134 ให้ตระหนักถึงหน้าที่การเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด รับ-ส่ง ผู้โดยสารถึงที่หมายด้วยความ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ไม่เดินรถในลักษณะ ถ่วง ดึง ประวิงเวลา หรืออย่างใดอย่างหนึ่่ง หากพบข้อร้องเรียนเช่นนี้อีก รบกวนขอรายละเอียดเพิ่มเติมเช่น สาย/ เบอร์รถ/ ทะเบียนรถ/ วันที่/ เวลา/ สถานที่/หรือภาพถ่าย/ที่สามารถมองเห็นทะเบียนรถได้อย่างชัดเจนเพื่อที่จะได้เรียกตัวพนักงานที่กระทำผิดมาชี้แจงข้อเท็จจริง และพิจารณาลงโทษได้อย่างถูกต้อง ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ.