โบกสาย 140 แล้วไม่จอด

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอรถตรงป้ายรถเมล์ตรงข้ามโชว์รูมอีซูซุ พระราม 2 โบกรถเมล์สาย 140 เวลาประมาณ 07.15 น. น่าจะเป็นรถเสริม โบกรถแล้วไม่ยอมจอด 2 ครั้งแล้ว เตือนให้คนขับปรับปรุงด้วย

เรียน ผู้ใช้บิรการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียกพนักงานอบรมโดยรวมเรื่องจิตสำนึกในการให้บริการตระหนักการเข้าป้ายหยุดรับส่งตามเครื่องหมายที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ