โบกรถไม่จอดตามป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ สาย 38 ทะเบียน 10-9739 เวลา 20:57 ไม่จอดรับ ทั้งที่ยืนตรงป้าย ขอร้องเรียน เป็นแบบนี้มา2 วันแล้ว แก้ไขด้วย