โบกรถแล้วไม่เห็น ขึ้นรถมาเสร็จพนักงานขับรถต่อว่าผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 5.50 นาฬิกา รถเมล์สาย 141 เลขข้างรถ 5-90047 ข้าพเจ้าได้โบกรถเมล์จากป้ายหมู่บ้านพระราม 2 ฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าคลองเตย โบก 1 ครั้งก่อนนถจะถึง100 เมตร เนื่องจากรถโล่ง และไม่เห็นถ้าทีจะชะลอความเร็วรถ จึงโบกอีกในระยะรถ 5-10 เมตร พอขึ้นรถมาพนักงานขับรถได้ต่อว่าโบกกระชั้นชิด ทำให้ข้าพเจ้าอับอาย เนื่องจากขึ้นคนเดียว ข้าพเจ้าได้ตอบว่าโบกก่อน แล้วครับ 100 เมตร แต่ก็ยังต่อว่าข้าพเจ้าอีกครั้ง ขอรับรองว่าเป็นความจริง

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ