โบกรถแยกอ่อ่นนุชแทบตายไม่จอดสักคัน รีบจับไปไหน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
โบกรถจากแยกอ่อนนุชศรีนครินทร์ ทั้งสาย 145, 207, R26E ไม่จอดรับสักคัน เหยียบตีนผีแบบไม่สนใจไรเลย จะรีบไแไหนครับ น่ารำคาญ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ