โบกรถเมล์ 107 แล้วไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 7 เม.ย. 2561 เวลา 17:12 น. รถเมล์สาย 107 สีน้ำเงิน โบกแล้วรถเมล์ไม่จอดรับผู้โดยสารที่ป้ายหน้าสำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ถ.วิภาวดีรังสิต ขาออก เนื่องจากรถเมล์สาย 107 และรถเมล์ของขสมก.ที่ผ่านป้ายนี้ส่วนใหญ่ชอบขับออกเลนขวาตลอด เมื่อมีผู้โดยสารโบกที่ป้ายนี้ทำให้เข้าจอดป้ายไม่ทัน ทำให้ผู้โดยสารพลาดไม่ได้ขึ้นรถ ต้องเสียเวลารอรถเมล์คันต่อไปเป็นเวลานาน ขอให้ช่วยตักเตือนพนักงานขับรถว่าอย่าขับรถออกขวาเพราะยังมีป้ายรถเมล์หน้าสำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และช่วยกรุณาจอดรับผู้โดยสารที่ป้ายนี้ด้วยค่ะ และขอแจ้งเพิ่มเติมว่า รถเมล์ขสมก.ไม่จอดป้ายรถเมล์จริง แต่ชอบจอดตรงที่ไม่ใช่ป้ายรถเมล์ เช่น สาย 107 129 138 ชอบจอดตรงศาลาสีเหลืองก่อนถึงป้ายรถเมล์หน้าสำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ แล้วหักออกขวาทันที ไม่จอดที่ป้ายจริง จากนั้นเลยไปจอดที่ปากซอยเฉยพ่วงซึ่งไม่ใช่ป้ายรถเมล์อีก ขอให้ช่วยตักเตือนพนักงานขับรถด้วยว่าอย่าหักรถออกขวาทันทีและอย่าลืมจอดรับผู้โดยสารที่ป้าบรถเมล์จริงด้วย คุณไม่รับจอดรับผู้โดยสารคุณก็สูญเสียรายได้นะคะ ขอบคุณค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ