โบกรถเมล์แล้วไม่จอด

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เมื่อเวลา 11:20. ของวันที่22 /03/2562 ผมได้โบกรถเมล์สาย 145 (3-40329) เพื่อที่จะไป หมอชิต ณ แยกลำสาลี พอโบกรถ..รถเมล์กลับไม่จอด ทำให้ผมเสียเวลา ในการเดินทางไปครึ่งชั่วโมงครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ