โบกรถเมล์สาย 82 แต่ไม่จอดรับ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
คือ นี่โบกแล้ว แต่รถเมล์ดันไม่จอดรับ คืออะไร? ช่วยอธิบายหน่อย..ครั้งที่แล้วก็รอตั้งนาน นานมากถึงขนาดไปทำงานสายเลยนะ รถก็ไม่มา แต่คราวนี้หนักมากโบกแล้งไม่จอด อบรมพนักงานขับรถด่วนเลย..ขอบคุณล่วงหน้าครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ