โบกรถเมล์ที่ป้ายรถแล้วไม่จอดรับ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 29 แดง วิ่งผ่านถนนเส้นวิภาวดี-รังสิต รหัสหลังรถ 1-50326 โบกรถเมล์ตรงป้ายรถเมล์หน้าโรงเรียนสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร แล้วไม่ยอมจอดค่ะ โบกตั้งแต่รถเมล์ยังไม่ถึงหน้าโรงเรียน รถเมล์ก็ยังชิดขวาอยู่ไม่เลี้ยวเข้าป้าย แน่ใจว่าคนขับมองเห็น เพราะหันมามองแต่ไม่จอดให้ และมีคนอยู่บนรถเมล์ ไม่ให้สัญญาณใดๆเลยว่ารถเต็มหรือไม่เต็ม

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ