โดนประตูหนีบและป้ายรถด้านหลัง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
อย่างแรกขอร้องเรียนเรื่องคนขับเรื่องการออกตัวรถ เนื่องจากผมก้าวขึ้นรถ พึ่งก้าวขึ้นคนขับก็ออกตัวพร้อมปิดประตู หนีบตัวผมแล้วรถก็ออกตัวไป คนตะโกนและผมตะโกนยังไม่ได้ยิน กว่าคนขับจะรู้สึกตัวก็พักนึง ออกไปประมาณ 50 เมตร ส่วนเรื่องป้ายบอกสายรถ ติดป้ายเป็นรถฟรีไปต่อสายสีม่วง คือผมจะไปสายสีม่วงสถานีเตาปูน คิดว่าเป็นรถฟรี มารู้อีกทีคือสาย 50 มุ่งหน้าพระราม7 ช่วยแก้ไขและจัดการกับคนขับรถสายดังกว่างด้วยครับ ไม่ได้จดเลขรถ รู้แต่ว่าสาย 50 มุ่งหน้าพระราม7 วันที่ 7/7/60 เวลาประมาณ 21.55 น. มีเลขตั๋วราคา 11 บาท เลขที่ 6788730 ครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ