โดนประตูรถเมล์สาย4 หนีบ!!!

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันนี้วันที่30พฤษภาคม2561 เวลาประมาณ19.00 น. ขึ้นรถเมล์สาย4 หมายเลขหลังรถ4-4074 ถูกประตูรถเมล์หนีบขณะขึ้นรถเต็มแรง มีรอยแดงช้ำที่ไหล่ทั้งสองข้าง กรุณาที่งานตักเตือนหรือลงโทษผู้ขับด้วย

เรียนผู้โดยสาร ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 4 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถประจำทางคนดังกล่าวให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเข้าจอดรับส่งผู้โดยสารทุกป้าย ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกทาง ขสมก. จะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการเรียน ขอขอบคุณที่ใช้บริการ