โดนประตูรถสาย 59 หนีบเท้า

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เมื่อเช้าเวลาประมาณ 7.45 น. ได้ใช้บริการรถเมล์สาย 59 เลขข้างรถ 1-45057 ขณะลงจากรถ กระเป๋ารถเมล์ได้แจ้งคนขับว่ายังมีคนลงไม่หมด ในขณะที่ประตูกำลังจะปิดค่ะ คนขับจึงเปิดประตูให้ใหม่ แต่ในขณะที่เรากำลังก้าวลงจากรถ คนขับก็ปิดประตู ทำให้โดนประตูหนีบเท้าจนเป็นแผล และมีคราบดำของประตู ยังไงรบกวนฝากเรื่องด้วยนะคะ รู้สึกว่าเป็นอันตรายทั้งต่อตัวเรา และผู้ใช้บริการท่านอื่น ขอบคุณค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ