โครงการจ้างเหมาบริการขับรถโดยสารประจำทางเป็นรายบุุคคล ของ เขตการเดินรถที่ 7

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
297600
วันที่รับเอกสาร: 
19/12/2562
วันที่ยื่นซอง: 
19/12/2562
วันที่เปิดซองประมูล: 
19/12/2562
ราคากลาง: 
297,600.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
นายบุญส่ง คุ้มวัน
297,600.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
นายบุญส่ง คุ้มวัน
297,600.00
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, ธันวาคม 12, 2562