โครงการจ้างเหมาบริการขับรถโดยสารประจำทางเป็นรายบุคคลของเขตการเดินรถที่ 7

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
297600
วันที่รับเอกสาร: 
21/11/2562
วันที่ยื่นซอง: 
21/11/2562
วันที่เปิดซองประมูล: 
21/11/2562
ราคากลาง: 
297,600.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
นายสวัสดิ์ แตงเพชร
297,600.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
นายสวัสดิ์ แตงเพชร
297,600.00
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, พฤศจิกายน 21, 2562