แอลกอฮอล์&คนขับรถเมล์สาย60

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เนื่องจากวันที่22ก.พ.61 เวลา 23.30น. โดยประมาณ พบพฤติกรรมไม่เหมาะสมของพนักงานขับรถเมล์ขสมก.สาย60 บริเวณถ.เกษตร-นวมินทร์ ซึ่งอาจเป็นอันตราย”ถึงแก่ชีวิต” แก่ผู้โดยสารและเพื่อนร่วมท้องถนน จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอทราบผลการพิจารณา ขอแสดงความนับถือ Mrs.Putthinart Limsuwan

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว ขอเเจ้งให้คุณผู้โดยสารติดต่อแจ้งเรื่องพร้อมรายละเอียดข้อมูล ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่บริการประสานงานให้คุณรับทราบด้วยความรวดเร็ว หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ