แอร์127ไม่เย็น

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
แอร์127 ปอ.แอร์ไม่เย็นไม่ควรเก็บราคาเต็มด้วยซ้ำ ขนาดไม่มีคนมากบนรถ ก็ยังทำให้หายใจไม่ค่อยออก ควรเก็บเงินไม่เต็มราคา เพราะไม่เหมาสมที่จะเก็บเต็ม หรือไม่ควรเอารถ127ปอ.ออกไปไม่ต้องขับ เบื่อมาก!!