แอร์ไม่ค่อยเย็น

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถปรับอากาศยูโรทู สาย 60 เลขข้างรถ : 2-44079 ทะเบียน : 12-5227 กทม. ใช้บริการวันที่ : 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 16:00 น. ขาเข้าเมือง แอร์ไม่ค่อยเย็น เวลาจอดรถติด ลมแอร์จะไม่ค่อยพ่น เวลาเร่งเครื่องก็พ่นนิดหน่อย แต่ไม่เย็นฉ่ำ อยากให้ปรับปรุงด้วย