แอร์น้ำหยด รถเมล์สาย 166

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ที่นั่งฝั่งแอร์น้ำหยด ไม่มีที่ปัง Ref. กปด.27-55146

เรียนคุณ ผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการส่งรถคันดังกล่าวให้ช่างซ่อมแซมแก้ไขอย่างเร่งด่วนแล้ว (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ