แอพ viabus

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
Gps ไม่ติดทุกคน บางคันไม่ติดมา ก็พลาดการขึ้น และรถคันนั้นก็ไม่เข้าป้ายด้วย สายที่รอคือ 180 ควรไปปรับปรุงการให้บริการทั้งแอพและคนขับ

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมไว้เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ