แสดงความเห็นเลขสายรถเมล์แบบใหม่

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ดีกับนักท่องเที่ยว....แต่....แย่กับประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องคุณลุงคุณป้า และชาว ตจว. ที่เข้ากรุงเทพครับ เป้นตัวเลขทั้งหมด เช่น 3 หลักหรือ 4 หลักยังดีกว่า คนไทยเราจาก ต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพจะได้นั่งถูก เช่น สาย G59E คนอายุค่อนข้างมากจากต่างจังหวัดจะดูรู้เรื่องแค่ตัวเลข 59 เท่านั้น

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการให้บริการที่ดีต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ