แสดงความคิดเห็น

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ทำไมรถสาย 28 ไม่ผ่านป้ายสถาบันประสาท ข้างโรงพยาบาลรามาฯเลย ขึ้นสะพานแทบทุกคัน รอนานมากๆ อยากให้แบ่งมารับที่ป้ายนี้บ้าง