แสดงความคิดเห็นสาย145

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถหมอชิต -ปากน้ำ ทำไมถึงเอารถ145 เปิดรถวิ่งเสริม หมอชิตเมกกะบางนา ครับ ไม่เปิดสายใหม่ เลย ในวันหยุด เห็นแต่รถวิ่งเมกกะบางนา ไม่ค่อยมีรถปากน้ำเลย รอรถที่จะไปปากน้ำนานมากครับ น่าจะเปิดสายไหมเลยครับ สับสนเวลาขึ้น ป้ายมองไม่ชัดเจน ครับ