แสดงความคิดเห็น

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้ปรับปรุงรถขนส่งให้ดีขึ้น ซึ่งปัจจุบันดเป็นรถที่สภาพไม่ดีจึงทำให้ไม่น่าใช้บริการ ถ้ามีการปรับปรุงและมีการรณรงค์น่าจะมีคนสนใจเยอะขึ้น มีการบอกเส้นทางเดินรถที่ป้ายรถเมล์ เพราะบางทีผมซึ่งเป็นผู้ใช้บริการก็ขึ้นรถผิดสายรึผิดเส้นทางจากที่ต้องการ ขอบคุณคับ