แสดงความคิด

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถสาย 536 เส้นทางขากลับอู่ฟาร์มจระเข้ฯ ที่จะออกจากหมอชิต เวลา 21.30 น. ขอให้วิ่งรถถึงป้ายพาลาเดียมประมาณ 22.10 น. เพราะช่วงเวลานั้น พนังห้างสรรพสินค้าเลิกงาน 22.00 แล้วไม่มันรถรอบนั้น และต้องรออีกนาน กว่าคันสุดท้ายจะมา เรทหน่อยนะคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยเพิ่มความถี่การเดินรถในช่วงเวลาดังกล่าวมากขึ้น และจัดปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร และเป็นไปตามตามรางที่กำหนด ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางสม่ำเสมอเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ