แวะเติมแก๊ส

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถปรับอากาศสีเหลือง 84 ทะเบียน15-5743 แวะเติมแก๊สกว่า10นาที ในชั่วโมงเร่งด่วน ตอนประมาณ8.50น. ซึ่งทำให้ผมไปทำงานสาย