แวะจอดปั๊ม

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย168 ทุกวันช่วง20.00-21.00 ผมจะต้องนั่งรอรถจอดริมทาง บริเวณก่อนแบกฟอร์จูน ไม่รู้เป็นประเพณีหรือขนบอะไร ต้องให้ผู้โดยสารรอ รอทีเป็นนาที แล้วก็ยังชอบชะลอรถเผื่อมีคน ขึ้นกลางทาง แล้วก็ขับช้ามากด้วย ซ้ำยังเปิดเพลงดังมาก กระเป๋ารถเมล์ก็เล่นโทรศัพท์

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมา อบรมโดยรวมให้ใหม่แล้ว หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ