แย่

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันนี้ขสมกห่วยแตกทึกคันเลยนะ