แผ่นป้ายบอกเส้นทางบนรถเมล์โดนบัง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันนี้ได้ขึ้นรถเมล์แดงสาย65และ97 สังเกตว่า บริเวณหน้าประตูรถ มีกล่องสัญญาณสีดำๆอะไรซักอย่าง มาบังป้ายสติ๊กเกอร์ที่ไว้สำหรับบอกเส้นทางรถเมล์ที่มีมาก่อนแล้ว อยากให้มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งกล่องหรือป้ายบอกเส้นทาง เพื่อให้สามารถดูเส้นทางจากป้ายได้เหมือนเดิมค่ะ ขอบคุณค่ะ