แผนพัฒนาเส้นทางวิ่งและรถโดยสาร

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
1. ขอสอบถามว่าทาง ขสมก. มีนโยบายพัฒนารถโดยสารใน กทม. ให้รองรับกับแผนพัฒนารถไฟฟ้าของ รฟม. หรือไม่ครับ ตอนนี้ทาง รฟม. มีแผนพัฒนาเส้นทางของรถไฟฟ้าชัดเจน แล้วผมคิดว่าทาง ขสมก. ควรจะมีนโยบายและแผนพัฒนาเช่นเดียวกัน ให้สอดคล้องกับแผนของทาง รฟม. นะครับ 2. อยากให้กวดขันเรื่องการจอดรับ-ส่งผู้โดยสารให้เปิดประตูให้ตรงป้ายรถเมล์ด้วยครับ เนื่องจากบางจุดเป็นปัญหาทำให้รถติดอย่างมาก เช่น BTS บางหว้า ปัญหาที่พบ คือ ผู้โดยสารไม่ยอมรอตรงป้ายรถเมล์ และทางรถโดยสารก็เปิดประตูรับ-ส่งผู้โดยสารก่อนจะถึงป้ายรถเมล์ ปัญหานี้แก้ไม่ได้หรอกครับ ถ้าคนขับรถโดยสารยังคงเปิดประตูรับส่งผู้โดยสารไม่ตรงป้าย เพราะผู้โดยสารก็จะไปรอก่อนถึงป้าย เพราะประตูเปิดรับ และขอให้มีการบังคับใช้อย่างเข้มงวดด้วยครับ

เรียน ท่านผู้ใช้บริการ ขสมก. ต้องขอขอบคุณในข้อคิดเห็น และขอเรียนให้ท่านทราบว่าปัจจุบัน ขสมก. กระทรวงคมนาคมได้แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อทบทวน ปรับปรุงเส้นทางรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ให้ครอบคลุมการเดินรถของขสมก.และรถเอกชนร่วมบริการ รวมทั้งเส้นทางเดินรถผ่านสถานีขนส่ง สถานีรถไฟฟ้า และระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ รวมทั้งให้สามารถบริการได้ทั่วถึงทุกพื้นที่ เมื่อได้ข้อยุติจะได้นำเส้นทางที่ปรับปรุงใหม่เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอนุมัติ เพื่อ ขสมก.จะได้จัดรถวิ่งบริการต่อไปและครบทุกเส้นทางเมื่อ ขสมก.รับมอบรถโดยสารใหม่ครบ 3,183 คัน