แผนพัฒนารถประจำทาง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากทราบแผนพัฒนารถประจำทาง เนื่องจากเห็นรถประจำทางแบบนี้ตั้งแต่จำความได้ อยากให้รถประจำทางมีการพัฒนาเนื่องจากจะพัฒนามาตรฐานการครองชีพของคนไทย ลดการจราจรที่ติดขัด รวมถึงทำให้นักท่องเที่ยวได้ผลประโยชน์ในการพัฒนา