แผนที่เส้นทางเดินรถประจำทาง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ไม่ทราบว่าทางองค์การขนส่งมวลชนมีการจัดทำแผนที่เส้นทางและตารางเดินรถประจำทางสายต่างๆ บ้างหรือไม่คะ ถ้ามีจะสามารถขอรับได้ที่ใด หรือถ้าไม่มีจะมีการจัดทำในอนาคตหรือไม่คะ