แนะนำให้รถเมล์ สาย 513 ควรมี GPS ติดตามรถบนแอป ViaBus นะครับ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
แนะนำว่าควรมีนะครับ คนรอรถเมล์ เขาจะได้รู้ว่ารถกำลังจะมาถึงยัง? กี่นาที่มาถึง? มีรถมาตลอดหรือขาดระยะไหม? รถสายนี้ผ่านมาบ่อยไหม? เพื่อจะได้วางแผนการเดินทางได้ถูกครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)