แนะนำให้มีรถเมล์สาย 21 และ 88 เพิ่มมากยิ่งขึ้น

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์สาย 21 เป็นสายที่มีผู้ใช้บริการมาก แต่กว่าจะมาแต่ละคันค่อนข้างนาน ทำให้เมื่อมาแต่ละคัน ผู้โดยสายแน่นรถมาก (โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน) จึงขอเสนอแนะให้อยากให้มีจำนวนรถมากขึ้น ทั้งที่เป็นรถปรับอากาศและรถเมล์ธรรมดา นอกจากนั้น รถเมล์อีกสายหนึ่ง คือรถเมล์สาย 88 สายนี้ดิฉันไม่แน่ใจว่าเป็นความดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือไม่ แต่ขออนุญาตเสนอแนะให้เพิ่มจำนวนรถขึ้นค่ะ เพราะรถน้อยและรกนาน ป.ล.ถ้าเป็นไปได้อยากให้เพิ่มเส้นทางรถประจำทางที่เข้ามายังถนรนประชาอุทิศ ทุ่งครุ ด้วยค่ะ ไปไหนลำบาก และรอรถเมล์นานมาก มีแต่รถกระป๋อง (สองแถวเล็ก) ที่เส้นทางสั้นๆ แถมหลายคัน ยังขับแย่มาก