แนะนำให้ทิ้งระยะห่างเวลาเดินรถสาย72

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ดิฉันสังเกตุมาหลายสัปดาห์ สายรถเมล์72 ช่วง06.00-0.700 นวันจันทร์-ศุกร์ บ่อยครั้งมักจะมาติดกัน 2 คัน โดยดิฉันรอรถแถวเอกมัย28 รอนานมาก เมื่อรถมา ก็มาทั้ง2คัน ขอแนะนำให้ทำตามตารางเดินรถค่ะ แม้กระทั่งวันเสาร์-อาทิตย์ ก็มาติดกัน 2 คัน

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุงจัดสรร การปล่อยรถตามตารางเดินรถ ให้สอดคล้องกับช่วงเวลา และสภาพการจราจร เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถโดยสารประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ