แนะนำให้ติด GPS ดีกว่า Wifi

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ผมแนะนำให้ติด GPS ดีกว่า Wifi คนเดินทางจะได้คำนวณเวลาในการเดินทางได้ว่าควรรอรถเมล์หรือใช้ทางเลือกอื่น การให้คนเล่นเน็ตได้บนรถเมล์ขณะรถติดอาจจะไม่จำเป็นแล้วด้วยซ้ำ ผมขอให้ท่านพิจารณาอีกครั้งว่ามีความจำเป็นหรือไม่ ปัจจุบันคนใช้ 3G 4G กันหมดแล้ว ในฐานะที่ทำงานด้านเทคโนโลยี ผมขอบอกท่านว่าการทำ Wifi เคลื่อนที่มันเชยไปแล้ว และต่อให้ทำก็ไม่ประสบผลความสำเร็จ สุดท้ายท่านก็จะโดนฟ้องร้อง ต่อให้ใช้อินเทอร์เน็ตส่งข้อมูลการเดินรถได้ผมก็ไม่แนะนำเพราะท่านจะไม่มีความเร็วทางอินเทอร์เน็ตในการส่งข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีมันก้าวข้ามความต้องการนี้ไปแล้วครับ